REGULAMIN POBYTU W DOMKACH LETNISKOWYCH ZŁOTA RYBKA

1.Gość zobowiązany jest do przestrzegania porządku obowiązującego w domkach letniskowych
i do użytkowania pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem.

2. Formalności związane z meldunkiem i opłatą za pobyt dokonuje się w dniu przyjazdu. W czasie meldunku należy okazać dokument tożsamości.

3. Doba noclegowa trwa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu do 12:00 w dniu wyjazdu. Istnieje możliwość innych godzin przyjazdu lub wyjazdu po wcześniejszym uzgodnieniu.

4. Na terenie Gospodarstwa obowiązuje cisza nocna od 22:00 do 6:00 za wyjątkiem imprez okolicznościowych ustalonych wcześniej z gospodarzami.

5. Goście otrzymują do swojej dyspozycji komplet kluczy, które zobowiązani są zwrócić w dniu wyjazdu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek uiszczenia należnej opłaty w wysokości 250 zł (wymiana zamków).

6. W trakcie pobytu Goście samodzielnie utrzymują porządek w zajmowanym pokoju.

7. Gość ponosi odpowiedzialność, w tym materialną, za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych spowodowane jego działaniem lub działaniem osób za które odpowiada (np. dzieci). Szkody powinny być zgłaszane gospodarzowi. Zastrzegamy sobie prawo dochodzenia zadość uczynienia za wyrządzone szkody po zakończeniu pobytu na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

8. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości. Przy wychodzeniu z kwatery prosimy obowiązkowo zamykać drzwi na klucz. Wszelkie rzeczy wartościowe należy zdeponować po uzgodnieniu u gospodarzy obiektu.

9. Gość nie może bez zgody gospodarzy przyjmować na nocleg w domkach letniskowych dodatkowych osób traktując ich jako swoich gości.

10. Za pobyt dzieci i osób niepełnoletnich całkowitą odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.

11. W całym domu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu z uwagi na bezpieczeństwo.

12. Zezwalamy na pobyt w naszych domkach zwierząt domowych po uiszczeniu opłaty i ustaleniu z gospodarzem. Właściciele zobowiązani są do sprzątania nieczystości po swoim czworonogu.

13. Goście korzystający z usług Gospodarstwa zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb gospodarzy.

14. Za wypożyczony sprzęt turystyczny np. Quad odpowiedzialność spoczywa na czasowym użytkowniku.

15. Wnosząc przedpłatę w formie kaucji Gość równocześnie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem pobytu w Domkach Letniskowych Złota Rybka i akceptuje go w całości.

16. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu lub późniejszego przyjazdu/wcześniejszego wyjazdu opłaty nie podlegają zwrotowi.

17. Wszystkie sprawy nie uregulowane w Regulaminie podlegają regulacją obowiązujących w Polsce przepisów prawnych.

REGULAMIN POŁOWU RYB

Wędkarze biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilną w związku z ewentualnymi zdarzeniami zagrażającymi ich życiu lub zdrowiu, podczas pobytu na łowisku i używaniu przez nich środków pływających na terenie kompleksu Domków Letniskowych Złota Rybka w Krzemiennej.

1. Wędkowanie na łowisku w Domkach Letniskowych “Złota Rybka” dozwolone jest wyłącznie po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i opłaceniu zezwolenia na wędkowanie i połów ryb.

2. Do korzystania z łowiska karta PZW nie jest wymagana. Połów ryb według regulaminu PZW.

3. Bezpośrednio po przybyciu należy opłacić „wstęp”.

4. Gospodarz łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku, a także zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

5. Na łowisku zabrania się:
– kąpieli w stawie
– nadużywania alkoholu, głośnego zachowywania się
– łowienia ryb pod linią wysokiego napięcia
– zaśmiecania terenu łowiska, linii brzegowej i zbiornika
– wycinania, łamania drzew, roślin, krzewów, itp.
– przetrzymywania w worku(siatce) ryb
– parkowania samochodów poza miejscami wyznaczonymi (parkingami) jednakże dopuszcza się możliwość dojazdu samochodem na stanowiska celem wypakowania sprzętu

6. Korzystając z łowiska wyraża się zgodę na ewentualne dokonanie przez gospodarza łowiska kontroli środka transportu i rzeczy osobistych w momencie podejrzenia złamania regulaminu łowiska(to jest kradzieży ryb).

7. Obowiązkowo należy posiadać matę karpiową.

8. Złowione ryby należy po delikatnym wypięciu jak najszybciej z powrotem wypuścić do akwenu, ryb tych nie wolno przetrzymywać w workach karpiowych ani też różnego rodzaju siatkach. Czynność ta może nastąpić po uprzednim zważeniu i ewentualnej sesji fotograficznej(trwającej max. 5min).

9. Nie prowadzimy sprzedaży ryb.

10. Wędkujący winien zaprzestać połowu w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych w szczególności podczas wyładowań atmosferycznych.

11. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie łowiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, którzy w pełni ponoszą za nich odpowiedzialność.

12. Pora dzienna trwa od godz. 8:00 do 20:00. Wydłużenie czasu połowu po uprzednim ustaleniu
z gospodarzem obiektu.

13. Celem zachowania ładu i porządku na łowisku wędkarz zobowiązany jest wysprzątać swoje stanowisko wędkarskie po zakończeniu wędkowania.

14. Dopuszcza się możliwość wędkowania, rozbijania namiotów w obrębie stanowiska, jak również zanęcania, sondowania, wywożenia zestawów ze środków pływających w sposób nieutrudniający wędkowania innym wędkarzom.

15. Osoby poruszające się po akwenie środkami pływającymi obligatoryjnie muszą używać kapoków lub kamizelek asekuracyjnych.

16. Każdy wędkarz zobowiązany jest do posiadania i stosowania preparatu dezynfekującego rany ryb po ukłuciach haczyka.

17. Gospodarz agroturystyki służy pomocą w zakresie wskazania miejsca połowu oraz odpowie na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące regulaminu połowu oraz cennika.

18. Teren agroturystyki jest monitorowany. Złamanie powyższych zasad oraz zachowanie się niezgodnie z regulaminem, powoduje natychmiastowe usuniecie z łowiska. W przypadku przyłapania na kradzieży ryb bezzwłocznie zostanie powiadomiona policja. Kara za próbę kradzieży wynosi 200zł za każdą rybę. Próba kradzieży wyklucza możliwość ponownego odwiedzenia naszego łowiska.